Henkisen hyvinvoinnin valmentaja - oppaana henkisellä tiellä

Valmentaja on kuin peruskallio, myös silloin, jos henkisen tien kulkijan oma usko horjuu. Valmentaja uskoo ja luottaa sinuun, että onnistut ja pääset tielläsi eteenpäin.

Henkisen hyvinvoinnin valmentaja - oppaana henkisellä tiellä


Henkisen hyvinvoinnin valmentaja- oppaana ja tukijana henkisellä tiellä -koulutus alkaa la-su 27-28.1.2023 ja jatkuu reilun vuoden verran. Kokoonnumme Lappeenrannassa, paikka varmistetaan.

Kokoonnumme 10 lähipäivänä, reilun vuoden ajan. Käymme itse läpi oman prosessin läpi, tutkimme monista näkökulmista, teemme paljon harjoituksia ja pian autamme myös muita omalla tiellään. Oma prosessi ja kasvu ja valmennusharjoittelut ja muut tehtävät vaativat aikansa, siksi olemme varanneet reilun vuoden tähän koulutukseen.

Koulutus vie syvemmälle ihmisyyteen, myötätuntoon ja itsensä sekä toisten hyväksymiseen. Loppujen lopuksi olemme kaikki yhtä ja tiemme on yhteinen. Yhteinen polkumme on pitkälti kokemuksellista, työvälineiden haltuunottoa, valmentamisen ja henkisen kehittymisen kulmakiviä, ajatuksia, oivalluksia, toisien peilaamista sekä itsereflektointia. Olemme ensin itse valmennettavia ja saamme runsaasti kokemuksia, teoriaa ja harjoituksia. Itseopiskelu ja valmennusharjoittelu täydentävät lähipäivien opiskelua.

Koulutus sopii sinulle, joka haluat edelleen kehittyä omalla henkisellä tielläsi ja haluat ohjata ja auttaa toisia etenemään kohti omannäköistä parempaa elämää ja olla valmentajana, oppaana  ja rinnalla kulkijana toisten henkisellä polulla. Jokaisen sielunsuunnitelma on erilainen ja valmennamme ja tuemme jokaiselle omanlaista ja omantuntuista tietä eteenpäin, vahvistaen omia lahjoja ja vahvuuksia ja antaen tukea ja näkemään laajemmin ja syvemmin, kun eteen tulee henkisiä kompastuskiviä. Ymmärrämme ja arvostamme jokaista sielua, (mikä ei tarkoita toiminnan hyväksymistä) ja näemme jokaisen sielun valon ja mahdollisuudet täyttää omat sieluntehtävänsä. 

Paneudumme mielen mahdollisuuksiiin, henkiseen ja ihmisenä kasvamiseen ja erilaisiin menetelmiin, millä voimme saada näkökulmia ja oivalluksia, mitkä mahdollistavat muutoksen eteenpäin. Muutos menee pidemmälle kuin kehittyminen, ja muutos vaatii omaa muutosta. Muutos edellyttää hyväksymistä, sitä mitä olet nyt ja miten se vaikuttaa. Tutkimme mieltä ja sen ominaisuuksia, pyrimme elämään sydämellä ja kuuntelemaan sielumme ohjausta, pysähtymään kuuntelemaan päivittäin sen ohjausta. Huomaamme, mikä on meille tärkeää, oikeasti tärkeää, mikä on sielulle tärkeää ja mitä maailma meiltä toivoo. Huomaamme ihmisten eroja ja yhtäläisyyksiä, huomaamme kasvun paikkoja ja tartumme niihin. Irtipäästämme monista ajatuksista, tavoista, käyttäytymismalleista, ehkä vedämme rajoja ja päästämme irti ja annamme anteeksi, kun se on tarpeen ja mahdollista. Ennen kaikkea päästämme irti omasta menneisyydestämme, siltä osin, kuin se estää tai hidastaa omaa kehittymistämme. Voimme päästää myös irti elämisestä tulevaisuudessa, sillä voimme tehdä kaiken paremmin olemalla läsnä tässä ja nyt - keskittymällä siihen mitä olen nyt ja mitä voin tehdä tai olla tekemättä nyt. Nyt on meidän ainut mahdollisuus. Voimme suunnitella tulevaa, mutta monesti kiireellä ja väkisin vääntämällä ei yleensä tapahdu hyviä asioita. Asiat loksahtavat paikalleen, kun olet itse valmis ja kun se kuuluu elämänsuunnitelmaasi.

Koulutuksen kesto on vähintään 26 päivää (208 h, tunti 45 min). Kokoonnumme 10 lähipäivänä (80 h). Tämän lisäksi vähintään 16 päivää (128 h) omaehtoista opiskelua ja valmennusharjoittelua. Valmennusharjoittelua tulee vähintään 10 päivää (vähintään 80 h) sekä itsenäisiä tai ryhmätehtäviä sekä kirjallisuutta sekä itsereflektointia, vähintään 6 päivää (vähintään 48 h). Jos poissaoloja tulee, niistä enintään 4 päivää voi suorittaa itsenäisillä tehtävillä tai ylimääräisillä harjoitteluilla. Poissaoloja ei synny, kun olet sairastumisen takia mukana etäyhteydellä. 

Koulutus järjestetään enintään 10 hengen pienryhmässä. Koulutus sopii sinulle, joka olet jo jonkin aikaa matkannut henkisellä tiellä, olet oppinut olemaan tietoisesti läsnä ja olet ollut asiakkaiden tukijana ja kuuntelu- ja keskusteluapuna.  

Kevään 2024 päivät: la-su 27-28.1.2024 ja 23-24.3.2024 sekä syksyn 2024 päivät 21-22.9.2024 ja 23-24.11.2024 ja keväällä 2025: 8-9.2.2025. Kokoonnumme ensimmäisenä viikonloppuna klo 9:30-16:00, tunnit 45 min * 8 - ruokailu. (kellonajat sovittavissa yhdessä). Jos osallistujille löytyy sopivia ajankohtia viikolla korvaamaan näitä aikoja, esimerkiksi lomapäivistä, voimme osin muuttaa aikatauluja (osallistujien pyynnöstä), tästä sovitaan, kun nähdään. Ensimmäinen viikonloppu ei tämän takia muutu.


Opintojen pääpiirteet:

 • henkisen kehittymisen, tietoisuuden nousun ja läsnä-olon pääperiaatteet
 • kuuntelu, kysyminen, myötätunto, empaattisuus, toisten kunnioittaminen
 • arvot ja elämän merkityksellisyys
 • kehittyminen ja syvällisen muutoksen haasteet: omana itsenä oleminen ja hyväksyminen, pelko, ego, apinamieli, materia, tiedostamattomuus, sairaudet ja menetykset jne.
 • kehon  ja intuition kuuntelu, järjen ja intuition yhdistäminen
 • keskittyminen hyvinvoinnin kulmakivenä
 • mahdollisuuksia uupumisesta toipumiseen
 • oma valmennus ja sen tärkeimmät alueet  
 • valmentamisen periaatteet, näkökulmat, ajatukset
 • toisten valmentaminen ja ohjaaminen 
 • pienryhmän valmentaminen
 • valmennusharjoittelut, tehtävät
 • oma reflektointi, lopputyö

Koulutus on hyvin paljon kokemuksellista, työvälineiden haltuunottoa, valmentamisen ja henkisen kehittymisen ajatuksia, oivalluksia, näkökulmia sekä runsaasti teoriaa ja asiaa sekä tehtäviä ja itsen että oman elämän merkityksen tutkiskelua. Mukana on vähintään 10 päivää omaehtoista opiskelua, lukemisineen, tehtävineen ja harjoitteineen sekä asiakasvalmennuksineen (yksilö- ja pienryhmävalmennukset). Koulutukseen kuuluu myös itseopiskelua (mahdollista osin pienryhmissä), itsereflektointia sekä kirjallinen lopputyö, mikä tukee omaa kehittymistä. 


Kouluksen aihealueita:

 • Mitä on henkisyys yleensä, mitä henkinen tie voi olla yksilölle?
 • Valmennus prosessina ja mitä on henkisen hyvinvoinnin valmennus
 • Sielun suunnitelman tukeminen ja jokaisen sielun ja elämätehtävän arvostaminen
 • Henkisen tien kulmakivia ja kompastuskiviä
 • Ihmistuntemus, itsen ja toisten tunteminen, ja kehon kielen lukeminen 
 • Erityisherkkyys, empaatikkona olo sekä muita erityispiirteitä
 • Itsen sekä asiakkaan arvostaminen omana itsenään
 • Intuitio ja herkkyys ja nämä valmentamisessa
 • Oma asenne, kuuntelu, läsnä-olo
 • Herkkyys syvenpään kuunteluun ja luottamuksen rakentaminen, samalla tasolla oleminen
 • Tavoitteet henkisellä tiellä ja myötävirtaan- ajattelu
 • Oma haluaminen ja henkiset (maalliset) tehtävät
 • Yhteys - erillisyys
 • Pysähtyminen- läsnäolo- aikakäsitys - käsitys mielessä ja sen mahdollinen muuttaminen
 • Yksinkertaisuuden ja maadoittumisen merkitys
 • Itsensä ja oman keskeneräisyyden hyväksyminen
 • Egon merkitys ja henkinen tie
 • Tunteiden kokeminen ja niiden hyväksyminen
 • Menneisyyden käsittelyä eri yhteyksissä
 • Kuuntelu, sydämellä työn tekeminen
 • Tietoa, näkökulmia ja harjoitteita erilaisiin elämäntilanteisiin ja haasteisiin
 • Miten keskittyminen ja tarkkaivaisuus voi säilyä, kun ympäristö tuottaa niin paljon häiriötekijöitä?
 • Miten uupumusta voidaan ehkäistä? Miten siitä voi toipua?
 • Arvot ja syvemmät arvot ohjaamassa valintojamme
 • Mielikuvaharjoittelu ja miellepiirteiden muuttaminen
 • Tukena eri vaiheissa esim. henkinen herääminen, auttajan tukeminen, erilaiset tapahtumat, haasteet ja elämäntilanteet, asiakkaan herkkyys, sairaudet, menetykset jne.
 • Sairaudet ja menetykset henkisen tien näyttäjinä
 • Oma kehittyminen vai syvällinen muutos
 • Herkkyyden ja voimavarojen ylläpitäminen
 • Aihealueita tukeva kirjallisuus ja tehtävät
 • Ja paljon muuta
Koulutus sopii sinulle, joka olet jo matkannut henkisellä tiellä, olet ollut toisien tukijana ja kuuntelu- ja keskusteluapuna. Saat koulutuksesta varmasti enemmän, kun olet ollut mukana itsesi kehittämisen koulutuksissa, kuten NLP-koulutuksissa, energia- tai reikihoidon tai muissa vaihtoehtohoitamisen kursseilla. Jaana hyväksyy oppilaat, joten sovithan Jaanan kanssa tapaamisen tai puhelinkeskustelun. Sitä ennen laitathan Jaanalle sähköpostiin perustiedot koulutuksistasti kokemuksestasi ja osaamisestasi ja tavoitteistasi koulutusta ajatellen.


Kouluttajana Jaana Kallio, NLP Trainer ja NLP Coach, Personal Coach, takana yli 12 vuotta henkisen hyvinvoinnin ja NLP valmentajana. Mahdollisesti vierailevia kouluttajia. 

Pääkouluttajana Jaana Kallio, Intuitiivinen ja NLP valmentaja (reilun 12 vuoden kokemus), NLP Trainer ja NLP Coach, Personal Coach. Mukana mahdollisesti muita kouluttajia. 

Koulutuksen hinta: 1900,00 € + alv 24 % = 2356,00 €, voidaan maksaa 1-12 erässä ilman kuluja erissä maksamisesta. Varaat paikkasi maksamalla varausmaksun 140 €, joka on osa kurssimaksua. Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.12.2023, oma paikka kannattaa varata ajoissa. Jaana hyväksyy osallistujat, joten sovitaan soitto- tai tapaamisaika. Näin etenemme: ilmoittaudu, maksa ilmoittautumismaksu ja sovi haastattelu Jaanan kanssa. 


Ilmoittautumiset ja lisätiedot: jaana.aurinkokallio@gmail.com tai ota yhteyttä linkin kautta tai puh. 040 527 3126.


Olen täysin läsnä sinulle, kuuntelen, olen, autan sinua auttamaan itseäsi, 

käsittelemään varjosi ja löytämään polkusi, intuitiolla, rakkaudella