NLP Practitioner -koulutus ja johdantoviikonloppu

Jokainen ihminen luo todellisuutta, ja hänen täytyy ottaa siitä vastuu - Gautama Buddha -

NLP Practitioner -koulutus ja johdantoviikonloppu

NLP Johdantopäivät, 3 päivää

Voit tutustua NLP:hen osallistumalla Aurinkokallion kolmen päivän pituiseen johdantokoulutukseen. Johdantopäivien aikana selviää tarkemmin muun muassa: mitä NLP on, mihin sitä voi käyttää ja mitä hyötyä siitä on.  Viikonlopun aikana teemme runsaasti NLP harjoituksia ja kokeilemme itse oppimiamme asioita. Samalla saat lisätietoa alkavasta peruskoulutuksesta. Esimerkiksi Luonto NLP Johdantokoulutukseen liittyy edellisten lisäksi harjoituksia luonnossa, luontoyhteyden ja harjoituksien yhdistämistä.


NLP Practitioner, 16 - 17 päivää

NLP Practitioner eli NLP peruskoulutus koostuu vähintään 16 työpäivästä. Peruskoulutus antaa valmiudet käyttää NLP:n perusmenetelmiä sekä saada käsityksen, että mihin ja miten näitä taitoja voidaan käyttää. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää itseään, omia vuorovaikutustaitojaan tai käyttäytymismallejaan. NLP Luonto Practitioner kestää 17 työpäivää ja painottaa NLP:n lisäksi luontoyhteyden syventämistä ja arvostamista sekä ihmisenä kasvamista.


Ketkä hyötyvät NLP koulutuksesta

NLP:n menetelmistä on hyötyä erityisen paljon aloilla, joissa ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Koulutuksista hyötyvät erityisesti hoito- ja opetusalalla työskentelevät, esimiesasemassa tai yrittäjänä toimivat tai asiakaspalvelutaitoja tarvitsevat ihmiset. Hyvinvointipainotteiseen koulutukseen voi hakeutua jos haluaa käsitellä omia asioitaan, tai haluaa kehittyä vaikkapa opastajana, hoitajana, valmentajana, esimiehenä tai vaikkapa eläkeläisenä tai vapaaehtoistyössä. Painotus on inhimillinen, sisäistä tasapainoa ja yhteistyöverkostoja painottava koulutus.

NLP Luonto Practitioner on tarkoitettu kaikille, jotka luottavat luonnon virkistäviin parantaviin vaikutuksiin tai joiden työ liittyy luontoon tai luontoa voidaan tuoda enemmän omaan työhön tai harrastuksiin mukaan. Luonto ei ole itsestäänselvyys, vaan ainutlaatuinen, puhdas ja meidän elämämme ja hyvinvointimme mahdollistaja. Painotamme luontokokemuksia, harjoituksia luonnossa, luonnon ja toisten ihmisten kunnioittamista. 


Peruskoulutuksen sisältöä

Koulutuksen sisältöön kuuluu runsaasti vuorovaikutustaitoja, ihmisen kohtaamista, sekä toisen käyttäytymisen lukemista ja hyvän kontaktin luomista. Saamme tietoa ihmisten erilaisuudesta jo aistien käyttämisen sekä erilaisien käyttäytymis- ja toimintamallien kautta. Opiskelemme, mitä tapahtuu, kun muuttaa omaa ajatteluaan ja sitä kautta omaa suhtautumistaan. Koulutusviikonloput sisältävät teorian lisäksi runsaasti erilaisia harjoituksia ja keskustelutehtäviä.

NLP tutkii myös rakenteita ja onnistuneita tapoja toimia. Saamme paljon työkaluja omaan kasvuun ja kehitykseen sekä omien voimavarojen käyttöönottoon, itsen kuuntelemiseen ja rentoutumiseen. Opimme myös miten voimme käyttää kieltä onnistuneesti ja miten antaa palautetta. Työkaluja löytyy myös erilaisten haasteiden tai käyttäytymismallien tai vaikkapa uskomuksien muuttamiseen.

Opimme mitä mallittaminen on sekä opettelemme mallittamisen perustaitoja. Mallittamisen avulla voimme saada hiljaista tietoa, sellaista tietoa, mitä usein ei huomaa tai osaa selittää, kun osaa jonkun asian hyvin, lähes automaattisesti.

Eräs asiakkaani sanoi, että NLP:hän auttaa ihmistä auttamaan itseään, se antaa välineitä ja menetelmiä siihen. Tämä oli mielestäni todella hyvä määritelmä.

Lisäksi NLP Luonto Practitioner sisältää tietoisen läsnäolon, ekoterapian ja muita harjoituksia ja ajatuksia, jotka auttavat luontoyhteyden ja yhteyden omaan itseen syvenämiseen.


NLP Practitioner ja NLP Luonto Practitioner koulutukset täyttävät Suomen NLP-yhdistyksen sisältö- ja kouluttajavaatimukset ja on yhdistyksen suosittelema. Koulutuksesta saa erillisen todistuksen ja tämän jälkeen voi käyttää NLP Practitioner nimikettä tai NLP Luonto Practitioner nimikettä.

Ilmoittaudu peruskoulutukseen tai johdantoviikonloppuun mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen koulutuksen alkua. Koulutuksiin mahtuu rajallinen määrä osallistujia.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Jaana Kallio puh. 040 527 3126 tai jaana.aurinkokallio@gmail.com. tai ota yhteyttä linkin kautta.

Monesti koulutus on myös verotuksessa vähennyskelpoinen lisäkoulutuksena, katso siitä lisää tietoa tästä linkistä.