Reiki Master ja intuitiivinen hoitaminen, sisältö

Täydellisyys on epätäydellisyyden hyväksymistä

Reiki Master ja intuitiivinen hoitaminen, sisältö

Reiki Master ja intuitiivinen hoitaminen, 12 päivää

Reiki Master koulutus totetetaan Usui Shiki Ryohon oppien mukaan. Sisäinen kasvu ja hyvinvointi pääsevät uudelle tasolla ja kanavana toimiminen tulee voimakkaammaksi. Intuitiivisuuden ja omaan henkiseen kehittymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Itse käsittely on tärkeässä roolissa. 

Kysynkin sinulta, että oletko valmis sitoutumaan henkiselle tielle, ottamaan henkisyyden ja oman jatkuvan kehittymisen osaksi omaa elämääsi? Siihen jokapäiväiseen arkeen mukaan. Kohtelemaan muita niinkuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Rakastamaan itseäsi ja antamaan aikaa ja tilaa omalle kehityksellesi. Ja paljon muuta.

Koulutus toteutetaan yksilöllisenä pienryhmäkoulutuksena. Ryhmät pyörivät sekä Lappeenrannassa että Lapissa. Lappeenrannassa seuraava suosiltelu aloitusajankohta on sunnuntaina 5.1.2020 klo 10-16. Lapissa seuraava mahdollisuus aloittaa on pe 10.7. klo 10-17, ilmeisesti tämä on Levillä. Ryhmiin voi tulla mukaan muulloinkin, kun siitä sovitaan Jaanan kanssa. Jaana hyväksyy oppilaat.

Koulutukseen sisältyy 8 yhteistä kokoontumispäivää Reiki Master oppilaiden kanssa sekä apuopettajuudet Reiki I ja Reiki II ja intuivinen hoitaminen kursseilla 4 päivää (yhteensä 12 päivää). Koulutus kestää ryhmästä ja osallistujan toiveista riippuen noin vuoden-kahden verran. Apuopettajuudet voidaan suorittaa myös kurssin päätyttyä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan. 

 • Lappeenrannassa Reiki Master ja intuitiivinen hoitaminen on käynnissä. Uusia oppilaita voi tulla jatkuvasti. 
 • Levillä/muualla Lapissa Reiki Master ja intuitiivinen hoitaminen koulutus on käynnissä. Ryhmään pääsee mukaan jatkuvasti. 
Ole Jaanaan yhteydessä kun haluat mukaan, Jaana hyväksyy osallistujat.

Käytännön asioita:

 • Päivät tai illat sovitaan yhdessä osallistujien kanssa
 • Kurssi edellyttää Reiki I ja  Reiki II intuitiivisen hoitamisen koulutuksen, tai jos et ole käynyt Aurinkokallion näitä koulutuksia, niin näiden kurssien kertaamisen, kysy tarkemmin Jaanalta 

Reiki Master koulutus on matka, henkinen polku kohti omaa henkistä ja hoitajana ja kouluttajana kehittymistä. Koulutus järjestetään aloitushetkestä vuoden sisällä yhdessä sovittavana 8 päivänä tai useampana iltana. Koulutus toteutetaan yksilö- ja pienryhmäkoulutuksena. Reikin ja intuition syventämisen lisäksi aiheina ovat ihmisenä, hoitajana ja auttajana kehittyminen. 

Koulutus antaa mahdollisuuden omien Reiki kurssien vetämiseen tai toisena opettajana toimimiseen. Valmistuminen edellyttää myös apuopettajana toimimiseen Reiki I ja Reiki II kursseilla. Koulutukseen sisältyy myös osallistumista ryhmän toimintaan joko sähköpostin tai fb-ryhmän välityksellä. Reiki ja intuitiivinen hoitaminen Master koulutus, kestää yleensä noin - vuoden.

Kurssi sisältää tietoa ja keskusteluja Reikin I ja II osien sisällöstä, vihkimyksistä, intuitiivisesta hoitamisesta sekä sen kehittämisestä. Hoitoharjoittelua, oman henkisen kehittymisen edistämistä ja mahdollisten omien haasteiden, kuten negatiivisten tunteiden kohtaamista. Teemme paljon itsensä kehittämiseen liittyviä harjoituksia. Kurssi sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, jonka voi tehdä omien tavoitteiden mukaisesti.

Jokainen kurssille osallistuja tekee oman kehittymissuunnitelman, joka vaikuttaa myös koko kurssin ohjelman muodostumiseen. Tämä tehdään ensimmäisen tapaamisen jälkeen ja se on vapaamuotoinen. Järjestämme jokaisen kanssa oman yksilötapaamisen, jossa käymme läpi kehittymissuunnitelmaa ja mahdollisesti muita asioita tai teemme jonkin kehittymistä tukevan harjoituksen. Nämä tapaamiset järjestetään pääasiassa kokoontumispäivien yhteydessä. Tarpeen mukaan myös muuta yksilöohjausta (hintaan tätä kuuluu yksilöohjausta enintään 2 tuntia). Kurssi sisältää Reiki Master vihkimyksen, kurssista saa todistuksen. Myös itseopiskelua, ryhmän kanssa toisilta oppimista. 

Kurssin lopussa käydään kehityssuunitelma läpi ja katsotaan läpi kehittymistä Reiki Masterin jälkeen. Kurssin lopussa tehdään näytehoito.


Henkilökohtainen suunnitelma Master kurssille, alueina voivat olla:

 • Hoitamisen ja intuition kehittäminen
 • Tavoitteet, henkilökohtaiset ja ammatilliset
 • Tiedolliset alueet joissa haluan kehittyä
 • Kirjallisuus: oma suunnitelma
 • Henkisen kehittymisen ja ihmisenä kehittymisen tavoitteet
 • Intuition kehittymisen mahdollistaminen
 • Itsensä arvostaminen ja rakastaminen - muiden arvostaminen ja kunnioittaminen
 • Elämään luottamisen syventäminen
 • Menneiden asioiden käsittely ja irtipäästäminen
 • Muita sinulle tärkeitä asioita

Suunnitelmaa voidaan syventää erilaisten näkökulmia tuovien harjoituksien avulla. Suunnitelma käydään yhdessä läpi ohjaajan kanssa, kurssin alussa ja todetaan tilanne kurssin lopussa. Kurssin pakollisten asioiden lisäksi painotamme henkilökohtaisissa suunnitelmissa olevia alueita.

Tarkemmin Reiki Master ja intuitiivinen hoitaminen kurssista tästä. 

Koko kurssin hinta Lappeenrannassa, sisältäen myös apuopettajuudet: 970 + alv 24 %, joka sisältään ilmoittautumismaksun 70 €. 

Koko kurssin hinta Lapin alueella, sisältäen myös apuopettajuudet: 1170 + alv 24 %, joka sisältään ilmoittautumismaksun 70 €. 

Voidaan maksaa erissä. Kerrothan ilmoittautessasi toiveet erissä maksamisesta. 

Jos joudut perumaan osallistumisesi aikaisemmin kuin kuukautta ennen kurssin alkua, ilmoittautumismaksu pidätetään. Jos perut kahden viikon - kuukauden välillä ennen tai juuri ennen kurssin alkua, pidetetään puolet kurssimaksusta. Jos perut kahden viikon sisällä ennen kurssin alkua tai olet jo aloittanut kurssin ja joudut sen keskeyttämään, niin voit käydä kurssin myöhemmin, osallistumismaksu tulee maksaaa täysimääräisenä.


Kysy lisää/ilmoittautumiset: Jaana Kallio puh.040 527 3126 tai jaana.aurinkokallio@gmail.com tai ota yhteyttä linkin kautta