Reiki asteet

Hoitaminen ja välittäminen antavat voimaa

Reiki asteet

Reiki I kurssit

Reiki I kurssilla opimme itsen ja toisen hoitamisen perusperiaatteet. Hoidon lisäksi kiinnitämme huomiota itsen kuunteluun ja henkiseen elämäntapaan. Itsen puhdistaminen ja menneisyyden taakoista irti päästäminen ovat tärkeää hoitajan työtä. Saamme hyvän teoreettisen pohjan hoitamiselle alkaen aina historiasta jatkuen chakrojen tasapainotuksiin, erilaisiin hoitotapoihin ja hoitotilanteisiin. Harjoittelemme reiki-hoidon tekemistä jokaisena kurssipäivänä. Hoidamme itseämme, toisia ja teemme ryhmähoitoja. Käymme läpi erilaisia hoitotapoja esimerkiksi lapsille, vanhuksille ja eläimille. Kurssiin kuuluu myös reiki-vihkimys, jonka jälkeen energia voi virrata vapaammin.

Reiki II kurssit

Reiki II kurssilla syvennämme osaamistamme, energian määrä kasvaa ja saamme toisen reikivihkimyksen. Käytämme apunamme symboleja, opimme kaukohoidon ja erilaisia mahdollisuuksia käyttää reikihoitoa. Reiki-hoitajan oma kehitys jatkuu, itsen kuuntelun merkitys lisääntyy ja puhdistuminen ja menneisyydestä irti päästäminen nousevat yhä tärkeämmiks ja ihmisten välisen yhteyden ymmärtäminen syvenee. Mukaan saa runsaasti materiaalia ja vinkkejä jatkokehitykseen.

Reiki Master koulutus

Reiki III eli Master koulutus on opettaja-aste. Koulutus on yksilöllinen ja tapahtuu yksityisopetuksena tai pienryhmässä. Koulutus kestää noin vuoden ajan ja opettaja opettaa kaiken oleellisen tietämyksensä reikistä ja siihen liittyvästä elämänasenteesta ja kouluttamisesta. Itsen kuunteleminen ja itsensä puhdistaminen sekä vanhoista taakoista irti päästäminen korostuvat entisestään. Koulutus sisältää myös reiki-kurssien järjestämiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta.