Mihin NLP:tä voi käyttää

Mihin NLP:tä voi käyttää

NLP:n avulla saa uusia näkökulmia. Elämän tilanteita voi katsoa laajemmin. Menelmien avulla voi tutkia itseään ja kehittää käyttäytymismallejaan haluamaansa suuntaan. NLP:tä voi käyttää työssä, kotona, ystävien kanssa, joko kertoen siitä muille tai käyttämällä opittuja kielimalleja tai tapoja kohdata toinen ihminen. NLP:n käyttöalue on lähes rajaton.

Ketkä käyttävät NLP:tä ja miten?

NLP:n menetelmiä käytetään monilla eri aloilla ja monenlaisissa tilanteissa. Sitä hyödyntävät monet yksittäiset ihmiset ilman, että kertovat käyttävänsä NLP:n menetelmiä. NLP:tä käytetään ja sovelletaan muun muassa kouluttamisessa, valmentamisessa, hoitotyössä, terapiassa, hyvässä asiaskaspalvelussa, myynnissä, esimiestyössä ja johtamisessa. NLP:sta löytyy runsaasti menetelmiä ja työkaluja liike-elämään ja yritystoiminnan kehittämiseen.

NLP:n kielimallit, eleiden ja ilmeiden lukeminen sekä niiden hyödytäminen tyovat NLP:n tutkittua tietoa jokapäiväiseen elämään - tavanomaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Toisen ihmisen kieleen tai eleisiin samauttaminen, peilaaminen, vie meidät helpommin kohti parempaa kontaktia ja ymmärtävää tai luottamuksellista suhdetta toiseen ihmiseen. NLP toimii hyvin asiakkaiden, lasten, vanhusten tai erityisryhmien kanssa toimittaessa.

NLP antaa työkaluja ja näkökulmia ennen kaikkea itselle, omaan kehittymiseen, tavoitteisiin, vuorovaikutustaitohin ja käyttäytymismalleihin. Myös uskomusten muuttaminen tai jonkin haastavan tilanteen rakenteen avaaminen voi tuoda toisenlaista näkökulmaa kyseiseen asiaan. NLP tarjoaa työkaluja. Itse voit päättää, mihin haluat niitä käyttää.