Koulutuspaketit

Olemalla mahdollismman paljon oma itsesi, muutat maailmaa omalla esimerkilläsi

Koulutuspaketit

Koulutuksien pääteemoina ovat hyvinvointi sekä ihmissuhteet ja vuorovaikutus. Painotamme koulutuksissamme oma oivaltamista ja yhdessä tekemistä. Jokainen numeroitu otsikko on oma koulutuskokonaisuutensa. Voit valita niistä teille sopivan tai räätälöimme teille oman paketin.


HYVINVOINTIKOULUTUKSET

I INTUITIO JA SEN KEHITTÄMINEN

Mitä intuitio on ja miten sitä voi kehittää? Miten intuitiota estäviä tekijöitä voi käsitellä? Miten voi olla intuitiivinen, avoin ja luottavainen? Voimme kurottaa kohti intuitiota tai käsitellä sen tiellä olevia esteitä. Saamme näkökulmia ja kokeilemme. Koko päivän koulutuksessa voimme osan harjoituksia tehdä sään salliessa ulkona.


II OHJAAVATKO TUNTEET MINUA VAI MINÄ TUNTEITANI?

Mitä tunteet ovat? Miten niihin voi vaikuttaa ja miten voin muuttaa tunnetilojani? Miten opin tarkkailemaan itseäni tai muuttaa huonoja käyttäytymismallejani? Ohjaavatko minua tunteet, järki vai intuitio? Onko mieleni tunteiden leikkikenttä? Ajatuksia, näkökulmia ja mielenkiintoisia harjoituksia.


III VARJOJEN TUNNISTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Kun omat varjot tunnistaa ja hyväksyy, muuttuu elämä helpommaksi.   Mitä ihailemme, sitä on myös itsessämme. Mitkä piirteet ärsyttävät toisissa, myös niillä tunteilla on merkityksensä meille. Alustusta,   keskustelua ja harjoituksia yhdessä ja ryhmissä tai pareittain; osa   harjoituksista tehdään rentoutuen. Onnistunut päivä lisää   itsetuntemusta ja saa voimaan paremmin.


IV LUONTO, PYSÄHTYMINEN JA TUNTEIDEN KÄSITTELY

Teemme erilaisia luonto- ja rentoutumisharjoituksia liittyen hetkessä pysähtymiseen, olemiseen ja tunteiden käsittelyyn. Voimme paneutua tarkemmin johonkin näistä teemoista, vaikkapa hetkessä  pysähtymiseen. Silloin harjoitukset ja rentoutumisen teemat tukevat tätä valintaa. Sään salliessa teemme osan  harjoituksista ulkona.


IHMISSUHTEET JA VUOROVAIKUTUS

I HYVÄT JA PAHAT IHMISSUHTEET

Ihmissuhteet voivat olla parasta tai pahinta mitä on. Jotkut ihmiset vievät meiltä voimaa, toisten seurassa taas mieli virkistyy. Tunnistamme erilaisia voimaa vieviä ihmistyyppejä ja keskustelemme, miten niiltä voimme suojautua. Minkälaisia ajatusmalleja tai näkökulmia voisi käyttää, että oma olo olisi parempi.

Opimme itsestämme ihmissuhteiden kautta ja erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat avainasemassa. Kuinka paljon ihmissuhteet vain peilejä omista ajatuksistamme, uskomuksistamme ja asenteistamme? Saamme käytännön vinkkejä ja teemme harjoituksia.


II IHMISTEN ERILAISUUS

Millä kaikilla tavoin eroamme toisistamme? Mitkä piirteet ovat minulle tyypillisiä, entä läheisilläni? Teemme useamman testin ja pohdimme asioita, riippuen päivän tai illan pituudesta. Ei ole hyvää eikä huonoa, on erilaisuutta, jota on hyvä oppia tunnistamaan ja hyväksymään. Me tarvitsemme toisiamme, erilaisuuttamme. Millä tavoin eroamme tunteiden käsittelyssä tai henkisessä mielessä?


III ERITYISHERKKYYS IHMISSUHTEISSA

Opimme tunnistamaan erityisherkkyyttä/ei herkkyyttä sekä elämyshakuisuutta/ei elämyshakuisuutta itsessämme ja ihmissuhteissamme. Käsittelemme muun muassa sisäänpäin kääntyneisyyttä, luottamuksen rakentamista ja haavoittuvuutta, jotka ovat erityisherkille monesti haastavia asioita. Koulutuksen tavoitteena on oppia hyväksymään erilaisuutta ja näkemään ihmisten hyviä ominaisuuksia. Voit oppia myös uutta itsestäsi ja itsen sekä toisten hyväksymisestä.


IV MITEN LUOTTAMUS JA AVOIMUUS VOIVAT ONNISTUA IHMISSUHTEISSA?

Luottamuksen puute näkyy usein siinä, että haluaa hallita toista ihmistä. Kun luottaa toiseen, voi antaa hänen olla sellainen kuin on, tehdä asioita omalla tavalla omassa elämässään. Antaa toisen tehdä myös omat virheensä. Kun on luottavainen ja avoin, tuo esiin myös oman haavoittuvuutensa. Kuinka paljon me voimme ja uskallamme olla avoimia läheisissä suhteissamme tai vaikkapa työpaikalla? Miten voimme tietoisesti avautua ensin vaikka turvallisessa ihmissuhteessa. Entä kun haavoittuu silti? Kasvattaako se lisää vai viekö syvemmälle eristyneisyyden tunteeseen?


YLEISTÄ

Teemme koulutuksistamme vuorovaikutteisia, keskustelevia ja   erilaisuutta hyväksyviä. Pidemmissä koulutuksissa teemme harjoituksia, ryhmätöitä, rentoudumme, aina aiheen ja ryhmän mukaan. Mielenkiintoisen aiheen parissa päivä menee nopeasti ja ihmistuntemus ja monesti myös itsetuntemus lisääntyy.

Koulutuspakettimme ovat saatavissa parin tunnin koulutuksesta koko päivän tai räätälöidysti myös pidempiin koulutuksiin. Monet haluavat mukaan rentoutumis-hetkiä tai ulkoilua tai vaikkapa ennustajaeukkoja. Koulutuksiin on mahdollista yhdistää esimerkiksi tunnin mittainen rentoutumispaketti. Näistä enemmän Aurinkokallion sivuilta hyvinvointitapahtumien kohdalta. Tehdään koulutuksista innostavaa, erilaista tai mielenkiintoista!

Hinnat, Levi, 2017

Luento 2 h

Puoli päivää, 3,5 h

Koko päivä, 7h

Max 8 henkilöä

790,00 €

1240,00 €

1880 €

Lisähinta/hlö (9-30 osall.)

 49,00 €

 75,00 €

  98,00 €

Kun osallistujia on enemmän kuin 30, lisähinta/henkilö puolittuu 31 osallistujasta alkaen.

Esim. I: 10 henkilön puolen päivän koulutus: 1240 + 2*75 = 1390 € + alv 24 %. 

Esim. II: 25 henkilön 2 h luento: 790+ 17*49 = 1623,00 €+ alv 24 %.  

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Nämä hinnat ovat voimassa Levin ja Ylläksen sekä Lappeenrannan alueilla. Muualle koulutuksiin lisätään majoitus- ja matkakulut, matka-aika tarjouksen mukaan. Teen töitä kesän aikana myös muualla Suomessa, kannattaa kysyä tarjousta.


Kouluttajana Jaana Kallio, hyvinvointiyrittäjä, KTM, pedag, NLP Trainer, NLP ohjaaja. 

Lisätietoa Jaana Kallio puh. 040 527 3126 tai jaana.aurinkokallio@gmail.com tai ota yhteyttä linkin kautta.

Järjestämme teille sopimuksen mukaan yhteistyökumppaneidemme kanssa myös sopivat tilat ja tarjoilun. Kertokaa tarpeenne, tehdään teille sopiva koulutus!

Voit tulostaa tästä esitteen näistä koulutuspaketeista.