Intuitiivinen hoitaminen

Se mikä on sydämessäsi, tiedät olevan mahdollista. Mahdollistamme asioita tahtomme voimalla. Se, mitä kuvittelemme mielessämme, muuttuu meidän maailmaksemme. Tämä on yksi niistä asioista, jonka vesi on minulle opettanut - Masaru Emoto -

Intuitiivinen hoitaminen

Intuitiivisen hoitamisen peruskurssi

Kurssille on helpoin tulla, jos sinulla on kokemusta jostakin hoitotavasta. Hoitomuoto voi olla helppo tai yksinkertainen, ehkäpä Reiki, päähieronta tai sitten jokin enemmän opiskellessa aikaa vienyt hoitomuoto. Emme opiskele kurssilla uusia hoitomuotoja, vaan kehitämme vanhaa, saamme vinkkejä, tunnustelemme jotakin uutta. Kehitämme itseämme hoitajana ja saamme uusia näkökulmia. Jokaisesta kurssista ja ryhmästä tulee erilainen energia, meille muodostuu ehkä omia tehtäviä ja sen perusteella kurssin linja muotoutuu. Jonkin hoitotavan hallinta mahdollistaa sen "unohtamisen" ja hoidettavan kehon kuuntelun ja tunnustelun. Voimme enemmän keskittyä siihen, mitä hoidettava tarvitsee. Voimme hoitaa asiakasta istuen tai hoitopöydällä, energiahoitoa tai kosketushoitoa tai näiden yhdistelmiä ja eri tapoja käyttäen. Kurssin tärkein anti on oma kehittyminen ja oman intuition kuuntelu sekä hoidettavien palautteet. Kurssilla käsittelemme harjoittelujen ja kokeilujen lisäksi yleensä tällaisia asiota:

 • Chakrojen merkitys ja niiden hoitaminen
 • Hoito-otteita, vinkkejä, jakamista
 • Itsestä huolehtimen, puhdistaminen ja oma jaksaminen - erilaisia menettelytapoja
 • Ravinto, lisäravinteet ja kehosta huolehtiminen 
 • Hengen ravinto 
 • Ajatuksista ja mielestä huolehtiminen
 • Yhteys omaan itseensä
 • Yhteys luontoon, veteen ja ympäristöön
 • Rakkaus ja anteeksianto
 • Läsnä olo hetkessä, hoidettaessa
 • Oman egon sivuun laittaminen, oma polku
 • Rukous, mantrat, symbolit, alitajunnan kieli 
 • Uusi Aika ja sen energiat
 • Välineitä ja harjoituksia intuition kehittämiselle
 • Meditaatiot, mielikuvien käyttö, suggestiot
 • Anteeksianto, myötätunto, rakkaus, ykseys
 • Egon tarkkailu, sen jättäminen syrjään
 • Nykyisyyden, menneisyyden, tulevaisuuden hyväksyminen
 • Oma tapani kehittyä hoitajana
 • Uuden näkökulmat kehittymisessä, harjoitus
 • Kanavana toimiminen, esim. enkelit, edesmenneet, ohjaajat 
 • Kaiken tämä todeksi eläminen
 • Ryhmän omat toiveet ja tehtävät

Teemme kurssilla paljon intuitiivisen hoitamisen harjoittelua.

Jos olet ollut mukana Jaanan Reiki I tai Reiki II kursseilla, niin saat tästä kurssista alennuksen - kysy Jaanalta lisää.


Intuitiivisen hoitamisen jatkokurssi on tulossa myöhemmin.