Hyvinvointikoulutukset

Hyvinvointikoulutukset

Aurinkokallion hyvinvointikoulutuksien teemoina ovat läsnäolo, myötävirtaan ajattelu ja intuition kehittäminen sekä ihmissuhteet ja vuorovaikutus. Painotamme koulutuksissamme oivaltamista ja yhdessä tekemistä. Jokainen otsikko on oma koulutuskokonaisuutensa. Voit valita niistä teille sopivan tai räätälöimme teille oman paketin. Valmiit paketit ovat koko päivän tai puolen päivän mittaisia.


MINDFULNESS- RENTOUTUMINEN

Saamme rentoutua, olla tietoisesti läsnä ja keskittyä itseemme, oman kehomme kuunteluun ja omiin tuntemuksiimme. Teemme rentoutumisen ja tietoisen läsnäolon harjoituksia. Puolen päivän koulutus:

 • Tervetuloa ja huolet pois rentoutushetki
 • Keskittymisen ja rentoutumisen harjoituksia
 • Viisautta eri lähteistä, meditaatio/alitajunnan kuuntelu
 • Meditaatiohetki ja kiitos

Päivän ohjelmassa mukana on myös tietoinen kävely tai tunnekävely, sään salliessa ulkona. Silloin myös rentoudumme enemmän, pysähdymme kunnolla ja teemme enemmän harjoituksia.

Tämä sopii alle 30 hengen ryhmille, jotka ovat haluavat pysähtyä ja rentoutua ja olla läsnä itselle.


MYÖTÄVIRTAAN - PYSÄHDY ENSIN!

Jos koko ajan suoritan, yritän, en ehdi kuunnella kehoa, enkä ehdi huolehtia itsestäni, olen menossa vastavirtaan. Teen ehkä asioita, jotka eivät vie eteenpäin. Joudun kiireessä tekemisiä virheitä korjaamaan myöhemmin. Kun pysähtyy, huomaa ja kuuntelee omaa itseään monet asiat alkavat mennä eteenpäin.

Ohjelma puolen päivän koulutukseen:

 • Alustus myötävirtaan ajattelusta
 • Harjoituksia
 • Tulevaisuusvisio
 • Myötävirtaan rentoutushetki

Päivän koulutuksessa ehdimme pohtia enemmän. Teemme enemmän harjoituksia, ehdimme pysähtyä ja kuunnella omia tuntemuksiamme ja tunnustella tämän ajattelun mahdollisuuksia elämässämme.

Tämä sopii hyvin alle 30 hengen ryhmille, jotka haluavat pysähtyä, kuunnella itseä ja saada erilaista näkökulmaa suorittamisen vastapainoksi.


INTUITIO JA SEN KEHITTÄMINEN

Länsimainen ajattelu perustuu enemmän vasemman aivopuoliskon käyttöön. Pohdimme ryhmässä, että mitä kaikkea oikean aivopuoliskon aktivoiminen voi tuoda elämäämme. Ja miten se tapahtuu.

Mitä intuitio on ja miten sitä voi kehittää? Miten intuitiota estäviä tekijöitä voi käsitellä? Miten voi olla intuitiivinen, avoin ja luottavainen? Voimme kurottaa kohti intuitiota tai käsitellä sen tiellä olevia esteitä. Saamme näkökulmia ja kokeilemme. Koko päivän koulutuksessa voimme osan harjoituksia tehdä sään salliessa ulkona.

Alustava ohjelma päivän koulutukseen:

 • Tilaa intuitiivisuudelle: pysähtymisen ja rentoutumisen hetki
 • Alustus aivopuoliskojen eroista ja oikean aivopuoliskon hyödyntämisestä
 • Intuitiivisuus ja sen kehittäminen
 • Oman kehon ja alitajunnan kuuntelu
 • Intuitiivisuuden harjoituksia, voimme tehdä myös ulkona sään salliessa

Päivän koulutuksessa ehdimme pohtia enemmän ja teemme enemmän harjoituksia eri näkökulmista. Kun aihe on tämä, voivat harjoituksetkin vaihdella toiveiden ja intuition mukaan. Osan harjoituksista voimme tehdä sään salliessa ulkona.

Tämä sopii hyvin alle 20 hengen ryhmille, jotka haluavat pysähtyä, pohtia ja tehdä erilaisia harjoituksia intuitiivisuuden herättelemiseksi.


IHMISTEN ERILAISUUS JA LUONTO

Me eroamme toisistamme monessa suhteessa. Myös se, minkälaiseksi itsemme koemme ja minkälaisia valintoja teemme ja missä kulkee mukavuusalueemme ja mitä rooleja käytämme. Käytämme monesti symboliikkaa, ryhmäharjoituksia, luonnon elementtejä.

Tämä sopii hyvin alle 20 hengen ryhmille, jotka haluavat tutustua toisiinsa eri tavalla, huumorilla, kokeillen uusista näkökulmista.


YLEISTÄ

Teemme koulutuksistamme vuorovaikutteisia, keskustelevia ja antaen mahdollisuuden oivaltaa itse. Pidemmissä koulutuksissa teemme harjoituksia, ryhmätöitä, rentoudumme, aina aiheen ja ryhmän mukaan.

Pakettimme ovat saatavissa tunnin luennosta puolen tai koko päivän koulutuksiin.

Nämä hinnat ovat voimassa Levin, Lappeenrannan ja Imatran ja Kouvolan seuduilla, 30.4.2018 saakka:

Hinnat

Puoli päivää, 3,5 h, 8hlö, alv 0 %

Koko päivä, 7h, 8 hlö,  alv 0 %,

Max 8 henkilöä

970,00 €

1480,00 €

Lisähinta/hlö

 58,00 €

  97,00 €

 • 10 henkilön puolen päivän koulutus: (970 + 2*58)+ alv 24 %= 1346,64 €.
 • Koko päivän koulutus 12 henkilölle: (1480 + 4*97)+ alv 24 %= 2316,32 €.

Kouluttajana Jaana Kallio, hyvinvointiyrittäjä, KTM, pedag, NLP Trainer.  Lisätietoa ja enemmän aiheita: puh. 040 527 3126 tai jaana.aurinkokallio@gmail.com

Ajankohta kannattaa tarkistaa kalenterista hyvissä ajoin.